top of page
My Nature View_edited(2).jpg

Synundersökning

Upplever du besvär med synen? Är det dags för din årliga synundersökning? Boka din tid här!

Våra synundersökningar utförs av legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Vi arbetar efter ett kvalitetssäkrat system - för dina ögons bästa.

Välkommen in till oss så hjälper vi dig!

Hur går en synundersökning till?

Våra synundersökningar varierar beroende på dina förutsättningar, behov och önskemål. Nedan följer hur en synundersökning vanligtvis går till varav de flesta punkter är gemensamma för samtliga undersökningar. 

  1. Du får inledningsvis svara på frågor om ditt allmäntillstånd, dina arbetsförhållanden och tidigare erfarenheter av glasögon och/eller kontaktlinser. Kom ihåg att om möjligt gärna ta med tidigare glasögon till synundersökningen.

  2. Vi mäter sedan avståndet mellan dina ögons synaxlar.

  3. Ögonens rörelser och samarbete samt pupillreflexer kontrolleras och undersöks.

  4. Synskärpan utan korrektion testas.

  5. Därefter undersöker vi ögonens brytningsindex.

  6. Höger och vänster ögon koordineras och ögonens samspel undersöks. 

  7. Korrektionsbehovet för läsning samt ögonens samspel på nära håll och avstånd kontrolleras.

  8. Avslutningsvis går vi gemensamt igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och du får råd om de bästa produkterna för din syn. 

bottom of page