top of page
Image by Benjamin Child

Företag

Vill du investera i dina medarbetares synhälsa? Då har du hittat rätt! Vi erbjuder ett förmånligt företagsavtal. Kontakta oss för att veta mer!

Optimal syn ger en effektivare arbetsdag!

Huvudvärk, nackvärk, torra ögon och trötthet är vanliga åkommor som ofta beror på undermålig synmiljö och/eller bristande synergonomi. Våra optiker hjälper till med att göra arbetsdagen för era medarbetare behagligare. Detta gör vi med hjälp av rätt synlösning anpassad efter aktuella arbetsuppgifter. Vi är experter på alla typer av synrelaterade besvär som kan antas ha samband med arbetet. Våra synundersökningar för arbetsanpassade glasögon och skyddsglasögon görs med en större helhet i åtanke.

Vad kan vi erbjuda er?
  • Initial kartläggning av ert behov av bildskärms- och skyddsglasögon. I detta kan det ingå ett eller flera besök på er arbetsplats för att undersöka era behov och föreslå lämpliga synergonomiska åtgärder.

  • Erfarna och engagerade optiker med erforderlig utbildning..

  • Löpande statistik, kostnadskontroll och optimerade inköp.

  • Kvalitetscertifikation enligt ISO 9001:2015.

Terminalglasögon?

Terminalglasögon kallas ibland även för bildskärmsglasögon eller arbetsglasögon. Det som avses är glasögon som är anpassade efter arbetet och dina individuella behov som bärare. De skiljer sig ifrån privata glasögon på så sätt att de oftast har annan styrka och slipning. Exempelvis vid bildskärmsarbete är glasögonen anpassade efter avståndet till bildskärmen. ​Vi erbjuder flera olika typer av terminalglasögon och har ett brett urval av ytbehandlingar. Våra optiker kommer assistera dig med vilken typ av glasögon som bäst passar ditt arbete och dina behov. Kontakta oss för att veta mer!

BenifyLogo_blue.png

Tillsammans med Benify har vi tagit fram ett avtal för arbetsglasögon. 

Den anställde går in via systemet i Benify och väljer bildskärmsglasögon eller skyddsglasögon samt vilken butik den önskar gå till.

Dessutom erhåller den anställde 15% rabatt vid köp av kompletta privata glasögon.

Vad säger lagen?

2 kap. 1 § i arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsmiljön skall anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Vidare framgår det av 2 kap. 7 § att personlig skyddsutrustning i förekommande fall skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) föreskrivs det att arbetsgivaren har ansvar att se till att en arbetstagare som i genomsnitt arbetar vid en bildskärm i mer än en timme per arbetsdag genomgår en synundersökning. Därefter skall synundersökningar ordnas med regelbundna intervaller eller i annat fall då arbetstagaren uppger besvär som kan antas ha samband med synen. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete om en synundersökning visar att ett sådant behov föreligger.

 

Det åligger arbetsgivaren att bekosta samtliga åtgärder med stöd av nämnda föreskrifter. Arbetsgivaren kan dock sätta en kostnadsgräns för bågen, men inte för glasen.

bottom of page