top of page

Om oss

Sedan vi öppnade våra dörrar 2013 har vi ständigt utvecklat Glasögonbutiken och upptäckt fler sätt att tillhandahålla de bästa tjänsterna inom ögonvård. Hos oss är din ögonhälsa i goda händer. 

Vi förser våra patienter med en personlig service, och vi uppdaterar regelbundet vår utrustning och våra produkter för att garantera hög kvalitet. Vi finns här, ring oss eller kom förbi när det passar dig. 

Vår vision

Vi har en vision, och allt börjar med att du ska få den ögonvård du förtjänar. Varje patient som besöker oss behandlas med stor omsorg. Vi lyssnar på alla dina problem och säkerställer att du är nöjd med den tjänst du får. Vårt team erbjuder flera olika tjänster som tillgodoser alla behov inom ögonvård. Vi erbjuder tillpassning av  kontaktlinser, omfattande ögonundersökningar och diagnoser, och vi hjälper dig gärna välja dina nästa glasögon. Vi ser fram emot att träffa dig!

_edited.jpg

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi är ISO-certifierade enligt Optik-branschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm.

Vårt mål är att hjälpa varje kund att hitta den bästa synlösningen för just deras behov – från första kundkontakt till slutleverans av produkt och tjänst. Vi ska möta kundens behov och önskemål med ärlighet, respekt och intresse.

Vi ska genom rätt metoder, verktyg och kontakter säkra att vår verksamhet uppfyller ställda krav och förväntningar både ur kvalitets- och miljöhänseende.

Vårt erbjudande av kvalitativ synvård åstadkommer vi genom fortlöpande vidareutbildning, en lång samlad  branscherfarenhet och stor yrkeskunskap.

Genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapar vi förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi strävar efter att införliva miljöfrågorna i alla delar av vår verksamhet och har som åtagande att skydda miljön och långsiktigt arbeta mot en hållbar utveckling genom:

  • Avfallsminskning

  • Minskad energiförbrukning

  • Minskad kemikalieanvändning

  • Att minimera användningen av fossila bränslen inom transporter

Förutom ovan nämnda åtaganden strävar vi efter att förlänga livslängden på de glasögon vi säljer. Detta gör vi genom att reparera trasiga glasögon där så är möjligt och genom att samla in begagnade glasögon och skänka dem till hjälporganisationer som arbetar för att de som inte själva kan införskaffa synhjälpmedel får hjälp att se.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete och ser miljölagstiftningen som en miniminivå.​

iso certifiering_edited.png
bottom of page