Enkla tips för en ögonvänligare arbetsplats

Det finns klara samband mellan synbesvär och den moderna arbetsmiljön. De vanligaste orsakerna är dålig belysning, torr luft, felaktigt inställd bildskärm och fel glasögon.

Belysning

Har du ljust i rummet är det lättare att hålla sig pigg. För att du ska ha lätt att koncentrera dig bör taklampan inte vara för skarp. Vid varje arbetsplats bör det finnas en eller två lampor. Det viktiga är att du slipper skuggor och att belysningen inte flimrar. Finns det fönster i rummet bör de vara utrustade med persienner så att du har möjlighet att reglera mängden ljus. Var också medveten om att vi behöver mer ljus för att se bra ju äldre vi blir.

Torr luft

Torr luft är ofta ett stort problem på våra arbetsplatser, speciellt vintertid. Ofta är god ventilation en del av lösningen, liksom att sänka inomhustemperaturen något. En luftfuktare kan också vara en god investering. Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 30-60 procent.

Sitter du framför en bildskärm är det troligt att du blinkar mindre än vanligt. Blunda därför med jämna mellanrum för att återfukta ögonen. Läs mer om torra ögon här.

Bildskärm

Skärmens placering bör anpassas efter ljuskällorna för att undvika reflexer. Finns det fönster i rummet bör de sitta vid sidan av bildskärmen – inte framför eller bakom. Skärmen ska helst vara placerad så att blicken träffar skärmen vinkelrätt och ca 20° under ögonhöjd för att du ska slippa belasta nacken. Tänk också på att en för högt placerad bildskärm påskyndar uttorkningen av dina ögon eftersom du öppnar ögonen mer om du tittar uppåt än neråt. Ett lämpligt avstånd mellan ögon och skärm är cirka 65 cm. Använd bara bildskärmar av hög kvalitet och ställ in skärmen på hög upplösning och uppdateringsfrekvens.

Glasögon

Glasögon för normalt bruk ger ofta en konstlad arbetsställning i arbetslivet. Vanligt vid exempelvis bildskärmsarbete är att du tvingas böja huvudet bakåt för att se ordentligt, vilket ofta leder till värk i både nacke och axlar. Även mindre synfel som i vanliga fall inte orsakar några problem kan bli till besvär. Särskilt tydligt blir det i 40-årsåldern då ögat av naturliga orsaker (presbyopi) får svårare med växelseendet och att fokusera på nära håll. Med arbetsplatsanpassade glasögon får du en naturlig arbetsställning med optimal synkomfort och slipper problem med huvudvärk, ögontrötthet, värk i nacke och axlar.